Ny kasserer

Torsdag d. 19/1 blev der ved ekstraordinær generalforsamling, valgt en ny kasserer til klubben.

Trine Schou er den nye kasserer, der afløser Jette, som havde ønsket at slippe tøjlerne.

Trine er kendt i klubben, og har på nuværende tidspunkt sin ene søn til at spille på U12 drenge.

Velkommen i bestyrelsen til Trine.

Ny formand og næstformand ønskes

Næste store opgave bliver, når vi d. 16/3 kl. 19.00 afholder ordinær generalforsamling.

Her skal vi have valgt en ny formand, da Børge har ønsket at give plads til nye kræfter.

Derudover skal vi også have valgt en næstformand, da Henrik også har ønsket at give plads til nye kræfter.

Det er 2 vigtige poster i klubben, og vi håber, at der sidder et medlem, eller måske forælder til et medlem, eller en helt 3., som kunne have interesse i, at melde sig til en af posterne.

Skulle man nu sidde og tænke ”hmm, måske kunne jeg, men hvad skal jeg mon lave?”, så er man velkommen til, at kontakte et bestyrelsesmedlem, som kan fortælle omkring opgaven.

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00 i Klubhuset

 Der skal vælges ny formand samt næstformand.

Det er 2 vigtige poster i klubben, og vi håber, at der sidder et medlem, en forælder til et medlem, eller en helt 3., som  kunne have interesse i at melde sig til en af posterne.

Vi har på nuværende tidspunkt desværre ikke nogle emner.

 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

- Formand

- Næstformand

- Menige medlemmer 

- Suppleanter

7. Eventuelt