Klubnyheder

Generalforsamling 2023

13.02.2023


Kære alle. 


Der indkaldes til ordinær generalforsamling (jf. Borup Idrætsforening og Borup Håndbold's vedtægter). 


ONSDAG d. 29. marts 2023 kl. 19. 

Pejsestuen


Dagsordenen er jf. vedtægter: 


  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
  4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (i ulige årstal er næstformand og kasserer på valg)
  7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
  8. Eventuelt


Bestyrelsen forventer at så mange så muligt møder op, men at der mindst er 2 repræsentanter for hvert hold + trænere/assistenter/holdledere som deltager. 


Jf. BIF's vedtægter §10, stk. 3, er "stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem af afdelingen, som ikke er i restance, og som er fyldt 16 år. Såfremt medlemmer er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne". 


Jf. Borup Håndbolds vedtægter §10, stk. 4: 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden via medlemssystem senest 5 dage før generalforsamlingen.

Hilsen 

Bestyrelsen

Klubnyheder
W1siziisijiwmjmvmdkvmjcvmxvnctz3z3nnbm9fbwv0dguucg5nil1d?sha=5d43d09427044e7c