Klubnyheder

Ny bestyrelse i Borup Håndbold

14.04.2023

Kære medlemmer


Som mange blev bekendt med på generalforsamlingen d. 29. marts 2023 stopper formand og  næstformand. Det er vigtigt for os begge at pointere at det ikke sker på baggrund af uoverensstemmelser eller andet, men af personlige årsager. Malene træder helt ud af bestyrelsen, og Dennis vil fortsætte som menig medlem. Derfor skulle der findes en ny formand og næstformand. 


Det er lykkes at finde gode folk, som vil påtage sig opgaverne/posterne og dermed kan bestyrelsen pr. 1. maj 2023 præsenteres:


Formand: Kenneth Waagenes

Næstformand: Thomas Veith

Kasserer: Britt Aagaard


Menig: Camilla Nielsen

Menig: Jenny Matras

Menig: Katrine Koch

Menig: Dennis Aagaard


Den nye bestyrelse har haft konstituerende møde d. 13. april 2023, hvor der blev forventningsafstemt og aftalt videre forløb med overdragelse af opgaver. Det der sker frem mod d. 1. maj 2023 er en overdragelses periode, hvor den afgående formand og  næstformand vil aflevere vores arbejdsopgaver i ordentlig stil og bestyrelsen vil introducere de nye medlemmer til arbejdsgange og bestyrelsesarbejdet. 


Den nye bestyrelse er mere end klar til at gå i gang med arbejdet, og det ser lyst ud for Borup Håndbold. 


På vegne af bestyrelsen

Malene Nielsen

Klubnyheder